huton_logo


Information day Novi Sad

Dana 24.09.2014. održan je Info dan u Novom Sadu u okviru TEMPUS projekta Assisting humans with special needs: Curriculum for human-tool interaction network (HUTON).

Prezentacije su održali doc. dr Bojana Petrovački (Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine), Aleksandar Dejanović (VERTEX – Laboratorija za neuromišićne poremećaje i neuromehaniku Novi Sad, Srbija) i Mišo Stanković (Fakultet tehničkih nauka).

Sastanku je prisustvovalo 25 ljudi među kojima je bilo 6 studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu završne godine studijskog programa Medicinska rehabilitacija. Nakon formalnog dela, održan je sastanak sa prisutnim studentima koji su tom prilikom upoznati sa detaljima master studijskog programa Mehatronika u rehabilitaciji, te im je podeljen odgovarajući informativni materijal.

Documents

HuTool Bojana Aleksandar.pptx
Tehnike hvatanje pokreta.pptx
Spisak učesnika.pdf