huton_logo


Second Information day Novi Sad

Dana 26.11.2015. održan je Info dan u Novom Sadu u okviru TEMPUS projekta Assisting humans with special needs: Curriculum for human-tool interaction network (HUTON).

Sastanku je prisustvovalo 23 ljudi među kojima je bilo i studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti su tom prilikom upoznati sa detaljima master studijskog programa Mehatronika u rehabilitaciji, te im je podeljen odgovarajući informativni materijal.

Documents

Spisak prisutnih
Information day November 2015.pptx